2010г. – Поради нарасналото търсене се правят инвестиции за закупуване на допълнително количество машини  и работно оборудване, предимно скеле и автомобили.

2013г. – Фирмата вече предлага всички видове услуги свързани със строителството.