Топлоизолация на жилищна кооперация в град Пловдив, улица Петър Стоев